Gunkan wakame

s wakame, Alergény: 11

Extra prísady

Dressing

1,30 €
Do košíka